ماه: شهریور 1400

واکنش قانون‌گذاران به سیاست بایدن در مورد از افغانستان؛ گراهام: شرایط را برای یک ۱۱ سپتامبر دیگر فراهم کردیم

سیاست دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در خصوص خروج نیروهای آمریکا از افغانستان با واکنش‌هایی از سوی قانونگذاران روبرو شده است که گاه با...